Wanneer is inhuur te duur?

Door verschillende thema’s en omstandigheden maken woningcorporaties gebruik van tijdelijke inleenkrachten. Hoewel jaarlijks veel woningcorporaties het standpunt innemen dat de kosten voor inhuur omlaag moeten, liegen de kosten voor inhuur er niet om. Dit is in de jaarrekeningen zichtbaar.

Als die kosten omlaag moeten, wat kunnen we dan ter discussie stellen? Het aantal inleenkrachten? De reden van inhuur? Of de hoogte van de kosten per inleenkracht? En waaruit zijn uurtarieven opgebouwd?

Wij zijn in mei a.s. voor een bijeenkomst van een netwerk van inkopers uitgenodigd om te sparren over de inkoop(beleid) van externe inhuur bij woningcorporaties.  In een latere blog besteden wij weer aandacht aan hoe de beste kandidaat voor de meest gunstige prijs in te huren.